• ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA

Poboljšanje regionalne saradnje je jedan od glavnih ciljeva Atlas fondacije.

 

Svijet postaje sve više međuzavistan i granice su zanemarive. Moramo da prevaziđemo sve razlike i zajedničkim snagama gradimo našu budućnost. Vidimo Crnu Goru kao pozitivnu snagu integracija u regionu. Želimo da u Crnoj Gori stvorimo forum za diskurs, razmišljanje i razvoj novih ideja koje će pomoći da u našem regionu  zanemarimo razlike i pokušamo gledati na budućnost kao na zajednički izazov. Umrežavanje i prekogranična saradnja su modeli koje želimo da promovišemo kako bismo intenzivirali proces demokratskih i ekonomskih reformi u zemljama Jugoistočne Evrope. Ohrabrujemo regionalnu saradnju na našem zajedničkom putu ka evro-atlantskim integracijama.

 

Naša prva aktivnost bila je Inauguralna konferencija “Balkanska inicijativa za jačanje društva Jugoistočne Evrope” održana u Budvi u maju 2011, pod pokroviteljstvom Vlade Crne Gore i Atlas fondacije, a u partnerstvu sa Klinton globalnom inicijativom.

 

U 2010. godini, dr Knežević je postao član Globalne inicijative Klinton čime se obavezao da će pomagati u iznalaženju  rješenja za probleme koji na svjetskom nivou predstavljaju jedne od najvećih izazova: siromaštvo, zaštita životne sredine, zdravstvo i obrazovanje. Nakon toga pokrenuo je inicijativu Balkan Networking organizovanjem Inauguralne konferencije "Balkanska inicijativa za jačanje društva Jugoistočne Evrope” u maju 2011. Godine  zajedno sa Globalnom inicijativom Klinton i Vladom Crne Gore. Glavno izlaganje na Balkan Networking   konferenciji imao je  Bil Klinton, osnivač William J. Clinton fondacije i 42. predsjednik SAD , koji je na poziv Dr Duška Kneževića boravio u Crnoj Gori  I  tom prilikom postao i počasni doktor  Univerzeta Mediteran.

Vrati se na početak