• ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA

Naš cilj je da pomognemo ženama preduzetnicama kroz povećanje njihove finansijske održivosti. Podržavanjem programa koji se bave ekonomskim osnaživanjem žena značajno se može doprinijeti povećanju samopouzdanja kod žena.  

U današnjem savremenom svijetu treba omogućiti ženama da aktivno utiču na civilno društvo, ekonomiju i politiku.  Osnaživanje žena trebalo bi započeti motivisanjem žena da učestvuju u procesu donošenja odluka u svim sferama i nivoima crnogorskog društva.

Atlas fondacija će se truditi da poveže uticajne žene lidere iz biznisa, politike, medija i drugih sektora sa mladim djevojkama i ženama širom Balkana. Želimo da im stvorimo mogućnosti da aktivno učestvuju u političkim i ekonomskim procesima, kao i da im pomognemo da nauče da koriste mogućnosti koje nam danas pruža korišćenje novih tehnologija.
 

2 mne

Vrati se na početak