• ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA
  • ATLAS FONDACIJA

Upravni odbor Samita 100 biznis lidera jugoistočne Evrope sastao se juče u Ljubljani i dogovorio da se četvrti godišnji skup održi sredinom 2015. godine u Sloveniji. Dogovoren je i detaljan plan aktivnosti realizacije dogovorenih obaveza koje su biznis lideri preuzeli na sebe na trećem godišnjem skupu održanom u julu 2014. godine u Cavtatu a u cilju dalje poslovne integracije na ovim prostorima i stvaranja boljih privrednih i životnih uslova u regionu.1

 


Članovi UO su razgovarali o konkretnim inicijativima koje su pokrenute na ovogodišnjem skupu u Cavtatu a kojem su prisustvovali i predsjednici zemalja u regionu. Dogovoreno je da se o tim temama i vrlo konkretnim prijedlozima saradnje nastavi dijalog sa izvršnim vlastima u regionu ali i sa Evropskom komisijom. Oformljene su radne grupe koje će voditi dijalog sa Evropskom komisijom ali i sa Nordijskim savjetom radi uspostavljanja čvršće saradnje sa regionalnom inicijativom koja povezuje zemlje Skandinavije radi prenošenja iskustava i znanja.


 

Na sastanku u Ljubljani, Upravni odbor je donio odluku da novi predsjednik UO bude Iztok Seljak, Hidria, predsjednik poslovodnog odbora u skladu sa dogovorom da predsjednik bude iz zemlje domaćina godišnjeg susreta. Dosadašnji predsjednik UO Damir Kuštrak, Agrokor, izvršni potpredsjednik, će preuzeti ulogu potpredsjednika Upravnog odbora Samit100.2


 

Upravni odbor Samita100 biznis lidera čine Milan Petrović, Srpska asocijacija menadžera (SAM), predsjednik, Bojan Radun, SAM, predsjednik Upravnog odbora, Maja Piščević, AmCham, izvršna direktorka, Jelena Bulatović, SAM, izvršna direktorka, Franjo Bobinac, Gorenje, generalni direktor, Iztok Seljak, Hidria, predsjednik poslovodnog odbora, Sonja Šmuc, Združenje Manager, izvršna direktorica, Duško Knežević, Atlas Grupa, predsjednik, Živko Mukaetov, Alkaloid, generalni direktor , Damir Kuštrak, Agrokor, izvršni potpredsjednik, Davor Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca, izvršni direktor, Amer Bukvić, BBI banka Sarajevo, direktor, Eldin Hadžiselimović, ASA Holding Sarajevo, član Uprave i Meli Meliha Ramusović, Atlas Fondacija, direktorka. Sastanku UO su prisustvovali i Janko Medja, NLB banka, predsjednik Uprave i Jelena Radulović, Alba Partners, partner i programski direktor SAMIT100.


 

Samit100 biznis lidera je inicijativa pokrenuta 2011. godine od strane Srpske asocijacije menadžera, Hrvatske udruge poslodavaca i Združenja manager Slovenije a ubrzo je podršku pružila i Atlas Fondacija iz Crne Gore. Osnovni cilj ove inicijative najuglednijih biznis lidera regiona je da se pronađu sinergije privreda u regionu i da se kroz partnerstva i intenzivnu saradnju, unaprijedi konkurentnost regiona kroz privlačenje stranih direktnih investicija i nastupe na trećim tržištima a što bi sve zajedno trebalo da rezultira boljim uslovima poslovanja i generalno životom svih gradjana regiona. Identifikovane oblasti u kojima je moguće zajedničkim radom postići konkurentsku prednost regiona su hrana, energetika, informacione tehnologije, turizam, građevinarstvo, zdravstvo i farmaceutika i saobraćaj i logistika.
 

Prvi godišnji skup održan je u oktobru 2011. godine u Aranđelovcu, drugi u Bečićima u Crnoj Gori u maju 2013. godine a treći ove godine u julu u Cavtatu.

Vrati se na početak